Friday, January 31, 2014

aunglinwaiwai: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္

aunglinwaiwai: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရြာၿပီး ...

No comments:

Post a Comment