Friday, April 27, 2012

Peacea & Diversity Party: မြန္ၿပည္နယ္ခရီးစဥ္ၿပႆနာ (၃)ရပ္ႏွင့္ ပီဒီပီ ဧၿပီလထု...

Peacea & Diversity Party: မြန္ၿပည္နယ္ခရီးစဥ္ၿပႆနာ (၃)ရပ္ႏွင့္ ပီဒီပီ ဧၿပီလထု...: မြန္ၿပည္နယ္ခရီးစဥ္ၿပႆနာ (၃)ရပ္ကို ပီဒီပီသေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ တင္ၿပထားသည္ 01 01 30 April & May Tall

Peacea & Diversity Party: လယ္သမားမ်ားနစ္နာမႈအေပၚ အိုးအိမ္ဌာနတြင္ တာ၀န္ရွိ/ မ...

Peacea & Diversity Party: လယ္သမားမ်ားနစ္နာမႈအေပၚ အိုးအိမ္ဌာနတြင္ တာ၀န္ရွိ/ မ...: အိုးအိမ္ဌာနသုိ႔ လယ္သမားမ်ားႏွင့္အတူလာေရာက္ေမးၿမန္းေသာ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ ယေန႔ ၂၄.၄.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ဟာ ေရႊနံ႔သာေက်းရြာမွ လယ္သမားမ်ား...