Wednesday, February 12, 2014

လူဗိုလ္ဟူသည္ ...: မင္းဒင္ရဲ့သက္ခိုင္(၂)

လူဗိုလ္ဟူသည္ ...: မင္းဒင္ရဲ့သက္ခိုင္(၂): Min Din ေနာင္ က်ေနာ္ဖူးခက္ေရာက္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ပါေတာင္ဘက္ကေန ဖူးခက္ၿမိဳ႕မဖက္ အျပန္ စံေက်ာက္ စူရာေတာင္ကုိ ေက်ာ္ေနတုန္း ေတာင္ေအ...

လူဗိုလ္ဟူသည္ ...: "သူေတာင္းစားတို႔ ရပ္ကြက္ အေၾကာင္း"

လူဗိုလ္ဟူသည္ ...: "သူေတာင္းစားတို႔ ရပ္ကြက္ အေၾကာင္း": Ko Htike ဟိုး ေရွးေရွးတုန္းက ဗာရာဏသီျပည္ထဲက .... ေရႊတိုင္းျပည္ ဆိုတဲ့ ရပ္ကြက္ၾကီး တစ္ခု ရွိသတဲ့ ... ရပ္ကြက္ၾကီးက ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီး စ...

Friday, January 31, 2014

aungthapyae9: အဖိႏွိပ္ခံတို႔ အသံ: ဆိုင္ပုဒ္ ၾကီးစိုးေသာ နိဳင္ငံေတာ္

aungthapyae9: အဖိႏွိပ္ခံတို႔ အသံ: ဆိုင္ပုဒ္ ၾကီးစိုးေသာ နိဳင္ငံ: အဖိႏွိပ္ခံတို႔ အသံ: ဆိုင္ပုဒ္ ၾကီးစိုးေသာ နိဳင္ငံ : ဘယ္သူပိုင္တာလဲ မသိပါ၊ သိရန္လဲ လိုမည္မထင္။ ကိုယ္မပိုင္တာ ေသခ်ာပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ဘယ္သူ...

aunglinwaiwai: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္

aunglinwaiwai: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရြာၿပီး ...

လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္

aunglinwaiwai: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရြာၿပီး ...

Tuesday, January 14, 2014

aunglinwaiwai: ဘိုးဘြားအေမြအနွစ္မို႕ ခ်စ္ျမတ္နိဳးသတဲ့ေလ

aunglinwaiwai: ဘိုးဘြားအေမြအနွစ္မို႕ ခ်စ္ျမတ္နိဳးသတဲ့ေလ: (( အဘေႀကြးေက်ာ္သံ )) ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ၿပည္ေထာင္စုကို အဘတို ့ရဲ ့ၿပည္ေထာင္စုကို လဘ္ထိုးလို ့ၿဖင္ ့ေနရာယူခဲ ့့သူေတြ ဘိုးဘြားအေ...

လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္

လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရြာၿပီး ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ခန္႕အၾကာ မိုးေရတို႕သည္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ကား သည္လိုမဟုတ္ပါေခ်၊ မိုးရြာၿပီးေနာက္ ဆယ္မိနစ္အၾကာတြင္ လမ္းမ်ားသည္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ့ရွိသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ အေၾကာင္းဘယ္သို႕ ရွိသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ ကြာျခားရပါသနည္း။ လမ္းေဘး ၀ဲယာႏွစ္ဘက္ရွိ ေရေျမာင္းတို႕တြင္ အမိွဳက္မ်ား ပိတ္ဆို႕ေသာေၾကာင့္ပါေပ.။ ျပည္သူလူထုကား အမိွဳက္ေကာက္ရမည္ကိုမသိ။ အမွိဳက္ကို စည္းကမ္းတက် စြန္႕ရမည္ကိုလည္းမသိပါေခ်၊ စည္ပင္သာယာကလည္း အမိွဳက္ေကာက္သည့္အေရးထက္ ေငြေကာက္ခံသည္အေရးကို ပို၍ အာရံုစိုက္သည္။ အမွိဳက္ေကာက္ရန္တာ၀န္ယူထားေသာ စည္ပင္သာယာက လက္ေရွာင္ေနေလသည္။ ပိုက္ဆံေပးလွ်င္ေတာ့ အမွိဳက္လာသိမ္းသည္။ မေပးလွ်င္ လံုး၀ မလာ။ ပိုက္ဆံေပးတာေတာင္ နပ္မွန္ေအာင္ အမိွဳက္မသိမ္းေခ်။ လူတို႕ လႊင့္ပစ္ေသာ အမိွဳက္တို႕ ၏ ေနာက္ဆံုးဌာေနသည္ လမ္းေဘးေရေျမာင္းပင္တည္း။ မိုးေရသည္ အမွိဳက္မ်ားပိတ္ဆို႕ေနျခင္းေၾကာင့္ စီးဆင္းမူမရွိေတာ့။ သို႕ေၾကာင့္ပင္ မိုးရြာၿပီးေနာက္ ေရတင္ေနသျဖင့္ လမ္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ နိဳင္ငံျဖစ္ခဲ့ေလသည္. ။ ဓါတ္ရွင္မင္းသား ကိုေက်ာ္သူ မင္းသား ကိုေက်ာ္သူ ႏွင့္ အဖြဲ႕က အမွဳိက္ေကာက္လိုသည္။ စည္ပင္သာယာက တားဆီးသည္။ အဘယ္သုိ႕ပါနည္း။ နားမလည္နိဳင္ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။အမွိဳက္ေကာက္ခြင့္ေပးလွ်င္ ေနာက္ေလးလအတြက္ စကၤာပူနိဳင္ငံကဲ့သို႕ ျဖစ္ရမည္ဟု မင္းသားက ဆိုသည္။ ကိုေက်ာ္သူအဆိုကို ေထာက္ခံသည္။ ျဖစ္နိဳင္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာနိဳင္ငံ ၊ ခ်မ္းသာေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ကို စည္ပင္သာယာက သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္း၏ ဂုဏ္သေရ ညိဳးႏြမ္းမွာစိုးသည့္အတြက္ မလိုလားပါေခ်။ မိမိအဖြဲ ႕ အက်ိဳးစီးပြားထက္ နိဳင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္ရေပမည္။ ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ယခုတြင္မူ ထိုသို႕မဟုတ္ပါေခ်။ အရင္းေသေငြ လြန္ခဲေသာ့ေလးငါးရက္ခန္႕က ရြာေသာမိုးသည္ လမ္းေဘးေရဆင္းေျမာင္းထဲသို႕မဆင္း ။ အိမ္သို႕ ျဖတ္ဆင္းသည္။ အဆိုပါေရကို တားရ၏။ကာကြယ္ရ၏။ ထိုေၾကာင့္ ေငြငါးသိန္းခန္႕ အလဟႆ ကုန္သြားသည္။ ရင္းနွီးျမွတ္နွံခြင္ရလွ်င္ အဆိုပါငါးသိ္န္းသည္ အနာဂတ္တြင္ သိန္းငါးရာျဖစ္လာနိဳင္သည္။ ရင္းနွီးျမွတ္နွံခြင့္ကိုကားမရပါေခ်။ ေျမၾကီးထဲသို႕ အလဟႆ ထည့္လိုက္ရသည္။ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကို ငါးသိန္းခန္႕ ကုန္က်သည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာတစ္နိဳင္ငံလံုး ေရ၀င္ေသာ အိမ္မ်ားအားလံုး အတြက္ဆိုလွ်င္ကား ဆိုနိဳင္ဖြယ္ မရွိေတာ့ပါေခ်။ျပည္သူလူထု ၏ ကုုန္က်ေငြကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ၾကပါ ပညာရွင္အေပါင္းတို႕။ သူက ဖို႕လိုက္ ကိုယ္ကဖို႕လိုက္ ေျမဖို႕ ျပိဳင္ပြဲၾကီးက်င္းပေနသည္။ ယခင္နွစ္က ေျခရင္းအိမ္မွ ေရ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေျမကို ျပဳျပင္သည္။ေျမဖို႕ သဲဖို႕ရံုျဖင့္ မၿပီးေသး။ ေရမ၀င္ေအာင္တားဆီးသည္။ သန္႕ရွင္းေအာင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရသည္။ ဘယ္ေလာက္ကုန္သည္မသိ အနည္းဆံုး ငါးသိန္းႏွင့္ ဆယ္သိ္န္းခန္႕ျဖစ္သည္။ ေရသည္နိမ့္ေသာအပိုင္းကို စီဆင္းစျမဲ။ ထိုအတူပင္ သည္ႏွစ္ေတာ့ မိမိအိမ္ဖက္က နိမ့္သြားေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ေရ၀င္သည့္ ဒုကၡကို ခံစားရျပန္သည္။ အျပိဳင္အဆိုင္ေျမဖို႕ၾကရသည္။ ကြန္ကရစ္ျပန္ေလာင္းရသည္။ အရင္းအနွီးမ်ား ေျမထဲသို႕ သျဂိဳလ္ လိုက္ရသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံတနံတလ်ား အားလံုး သည္ပံု ႏွင့္ သည္နည္း။ သည္လိုနွင့္ ျပည္သူလူထု ေခါင္းမေထာင္နိဳင္ေတာ့ေခ်။ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္မွာ အမိွဳက္ေကာက္ေရးနွင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး။လုပ္ေနရသည္ က အျပိဳင္အဆိုင္ေျမဖို႕ သဲဖို႕ျခင္း။ မယံုမရွိပါနွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုနွစ္က ၀ယ္ခဲ့မိေသာ သံုးေလးငါးေသာင္းခန္႕တန္သည့္ အိမ္ေျမသည္ ယခုအခုအခါ သိန္းေထာင္ခ်ီ၍ တန္ေနေလၿပီ။ ငါးသိန္းဆိုေသာ ပမာဏသည္ ေနာက္ ဆယ္စု နွစ္ တြင္ သိန္းငါးရာခန္႕ျဖစ္မည္မွာမလြဲေသခ်ာပါ၏။မယံုမရွိ မျဖစ္ပါနွင့္ ရင္းနွီးျမွဳတ္နွံမူ၏ တန္ဖိုးသည္ အနာဂတ္တြင္ အလိုလို ေျပာင္းလြဲမည္ တန္ဖိုးတက္မည္မွာ မလြဲ ဧကန္ျဖစ္သတည္း။ ထိုေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းခ်မ္းသာလုိပါသလား အမိွဳက္ေကာက္ပါ၊ နိဳင္ငံေတာ္ခ်မ္းသာခ်င္ပါသလား၊ အမွဳိက္ရွင္းပါ ၊ အမိွဳက္ေကာက္ျခင္း နွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ဆက္စပ္မူရွိပါသလား၊၊ ရွိပါသည္။ အမိွဳက္မေကာက္သည့္အတြက္ အမိွဳက္မ်ား လမ္းေဘးေျမာင္းထဲ က်ကာ ေရေျမာင္းမ်ား ပိတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမွဳမေကာင္း ေတာ့ေခ်။ ထိုအျပင္ ေရလၽွံသည္။ ေရလွ်ံေတာ့ လမ္းပ်က္ ရံုမွ်မက အိမ္မ်ားအတြင္းေရ၀င္သည္။ ပ်က္သည့္လမ္းကို ခဏခဏ ျပင္ရသျဖင့္ နိဳင္ငံေတာ္က ဘဏာေငြ ကုန္သည္။ အမိွဳက္သိမ္း ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕ရသည္။ အမိွဳက္သိမ္းကားမ်ား ၏ ဓါတ္ဆီဖိုိး၊ ျပင္ဆင္စရိတ္ စသည္တို႕သည္လဲ မနည္းမေနာ။ လူေနအိမ္မ်ား ေရမ၀င္ေအာင္လုပ္ရသည္။ ေငြကုန္သည္ ။ သို႕ပါ၍ ့ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ခ်မ္းသာလိုလွ်င္ နိဳင္ငံေတာ္ခ်မ္းသာလို လွ်င္ မင္းသား ကိုေက်ာ္သူကို ေထာက္ခံပါ၊ နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိုေက်ာ္သူနွင့္ပူးေပါင္းပါ၊ အမွုိက္ေကာက္ပါ လို႕ ဆိုပါရေစ။ ကိုဧည့္သည္ ၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁ Photo ေငြမရလွ်င္ မသိမ္းပါဟု ေျပာလာသူ Photo အိမ္အမွိဳက္ကို မသိမ္းပါတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊စက္မူဇံု (၃) ဆိုင္းပုဒ္ အနီး ၊ဒဂံုျမိဳသစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္