Monday, April 8, 2013

ရဲစခန္းဖုန္းမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြ႕ဲ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြ႔ဲစခန္းမ်ားဖုန္းနံပါတ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ၁။ ဒဂံုေတာင္ရဲစခန္း ၀၁-၅၉၀၀၉၃ ၂။ ဒဂုံေျမာက္ရဲစခန္း ၀၁-၅၈၄၁၀၉ ၃။ ဒဂုံအေရွ့ ၀၁-၅၈၅၁၈၇ ၄။ ဒဂုံဆိမ္ကမ္း ၀၁-၅၉၃၀၀၇ ၅။ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၀၁-၂၉၁၈၇၄ ၆။ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ ၀၁-၂၉၁၀၃၄ ၇။ သာေကတ အမွတ္ ( ၁ ) ၀၁-၅၅၆၈၆၅ ၈။ သာကေတအမွတ္ (၂) ၀၁-၅၄၇၂၅၃ ၉။ ေတာင္ဥကၠလာပ ၀၁-၅၆၁၆၄၂ ၁၀။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၀၁-၉၆၉၉၃၈၄ ၁၁။ ေရႊေပါက္ကံ ၀၁-၉၆၉၅၅၆၁ ၁၂။ ေ၀ဘာဂီ ၀၁-၉၆၉၉၁၃၈ ၁၃။ တာေမြ ၀၁-၅၅၆၇၇၁ ၁၄။ သဃၤန္းက်ြန္း ၀၁-၅၆၂၅၄၄ ၁၅။ သု၀ဏၰ ၀၁-၅၆၂၅၈၈ ၁၆။ ပုဇြန္ေတာင္ ၀၁-၂၉၁၂၁၈ ၁၇။ ေဒါပံု ၀၁-၅၅၆၉၈၈ ၁၈။ ရန္ကင္း ၀၁-၅၇၇၁၉၀ ၁၉။ မရမ္းကုန္း ၀၁-၆၆၀၃၅၂ ၂၀။ ဘုရင့္ေနာင္ ၀၁-၆၈၀၇၇၄ ၂၁။ လွဳိင္ ၀၁-၅၁၉၅၃၁ ၂၂။ ပိေတာက္ေခ်ာင္း ၀၁-၆၈၁၅၇၄ ၂၃။ ကမာရြတ္ ၀၁-၅၃၄၃၀၄ ၂၄။ ဗဟန္း ၀၁-၅၅၄၆၃၀ ၂၅။ စမ္းေခ်ာင္း ၀၁-၅၃၅၁၈၄ ၂၆။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၀၁-၅၃၅၈၆၇ ၂၇။ စက္ဆန္း ၀၁-၇၀၈၉၃၁ ၂၈။ အလုံ ၀၁-၂၂၀၇၉၃ ၂၉။ လမ္းမေတာ္ ၀၁-၂၂၄၅၂၈ ၃၀။ လသာ ၀၁-၂၅၃၂၀၂ ၃၁။ ပန္းဘဲတန္း ၀၁-၃၇၁၃၉၈ ၃၂။ ေက်ာက္တံတား ၀၁-၃၇၁၀၅၄ ၃၃။ ဆိပ္ကမ္း ၀၁-၂၅၆၉၂၀ ၃၄။ ဒလ ၀၁-၂၆၉၁၉၂ ၃၅။ သံလ်င္ ၀၅၆-၂၁၅၀၄ ၃၆။ ေက်ာက္တန္း ၀၅၆-၂၅၅၀၄ ၃၇။ အင္းစိန္ ၀၁-၆၄၅၈၁၉ ၃၈။ မဂၤလာဒံု ၀၁-၆၃၅၀၇၄ ၃၉။ ေထာက္ၾကန့္ ၀၁-၆၀၀၀၃၂ ၄၀။ လွိဳင္သာယာ ၀၁-၆၄၅၀၁၆ ၄၁။ ေမွာ္ဘီ ၀၁-၆၂၀၀၀၁ ၄၂။ လည္းကူး ၀၁-၆၂၉၀၀၉ ၄၃။ တိုက္ၾကီး ၀၅၅-၂၀၀၀၃ ၄၄။ ေသာင္းၾကီး ၀၁-၇၂၂၉၁၆ ၄၅။ ေလွာ္ကား ၀၁-၇၀၈၉၃၀ *********************************************** မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရဲစခန္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ၁။ အမွတ္(၁)ရဲစခန္း ၀၂-၆၁၂၀၇ ၂။ အမွတ္(၂)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၀၈ ၃။ အမွတ္(၃)ရဲစခန္း ၀၂-၃၂၀၈၉ ၄။ အမွတ္(၄)ရဲစခန္း ၀၂-၆၀၈၃၁ ၅။ အမွတ္(၅)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၁ ၆။ အမွတ္(၆)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၂ ၇။ အမွတ္(၇)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၃ ၈။ အမွတ္(၈)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၄ ၉။ အမွတ္(၉)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၅ ၁၀။ အမွတ္(၁၀)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၁၄၅ ၁၁။ အမွတ္(၁၁)ရဲစခန္း ၀၂-၃၆၉၉၆ ၁၂။ ေအာင္ပင္လယ္ရဲစခန္း ၀၂-၆၂၇၁၀ ၁၃။ ျပည္ႀကီးတံခြန္ရဲစခန္း ၀၂-၈၀၃၄၈ ၁၄။ ပုသိမ္ႀကီးရဲစခန္း ၀၂-၅၇၇၄၉ ၁၅။ အုန္းေခ်ာရဲစခန္း ၀၈၅-၄၀၁၉၉ ၁၆။ အမရပူရရဲစခန္း ၀၂-၇၀၉၉၈ ၁၇။ ျမစ္ငယ္ရဲစခန္း ၀၂-၅၅၀၇၅ ၁၈။ ျပင္ဦးလြင္ရဲစခန္း ၀၈၅-၂၂၀၃၇ ၁၉။ သ႐ုပ္ျပရဲစခန္း ၀၂-၅၀၂၆၂ ၂၀။ မတၱရာရဲစခန္း ၀၂-၇၉၀၀၁ ၂၁။ စဥ့္ကူးရဲစခန္း ၀၈၆-၃၅၁၉၉ ၂၂။ သပိတ္က်င္းရဲစခန္း ၀၈၆-၃၀၀၀၂ ၂၃။ မိုးကုတ္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၃ ၂၄။ က်ပ္ျပင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၅၀၁၂ ၂၅။ အခ်ဳပ္ေထာင္ရဲစခန္း ၀၈၆-၂၀၀၁၄ ၂၆။ ေက်ာက္ဆည္ရဲစခန္း ၀၆၆-၅၀၃၃၂ ၂၇။ ျမစ္သားရဲစခန္း ၀၆၆-၆၀၀၀၆ ၂၈။ ကူမဲရဲစခန္း ၀၆၆-၆၂၀၁၃ ၂၉။ စဥ့္ကိုင္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၀၀၃၁ ၃၀။ ပလိပ္ရဲစခန္း ၀၆၆-၄၂၀၉၃ ၃၁။ ေလဆိပ္ရဲစခန္း ၀၂-၈၇၄၁၆ ၃၂။ တံတားဦးရဲစခန္း ၀၆၆-၄၄၀၀၇