Sunday, June 9, 2013

ျပည္သူလူထု သို႕ ပန္ၾကားခ်က္

ွျပည္သူလူထုၾကီးခင္ဗ်ာ လူ႕အခြင့္အေရးမို႕ ကုလားေတြ ေမြးခ်င္သေလာက္ေမြးပါေစ၊သည္းခံပါခင္ဗ်ာ ကုလားဆိုၿပီး သံုးနွံဳးမိပါတယ္၊(မိမစစ္ ဖမစစ္လို႕ ေျပာရင္လည္းခံရမွာပါ) အိႏၵိယ ႏြယ္ဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ား ေမြးခ်င္သေလာက္ေမြးဖြားခြင့္ကို ေပးလုိက္ပါ။ ေမတၱာတရားသည္ အစြမ္းထက္ပါ၏။ ထိုေၾကာင့္ ေမတၱာပို႕ကာ လည္လွီးခံမဲ့ရက္ကို ေစာင့္ေနပါ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးခင္ဗ်ာ၊ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးနွင့္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား လူအခြင့္အေရးမရတာ၊ မွတ္ပံုတင္လုပ္ခြင့္မရတာ တရားဥပေဒစိုးမိုးျခင္းမရွိပဲ ေနရာတိုင္းမွာ အႏွိမ္ခံေန ေစာ္ကားခံေနရတာ၊မိမိပုိင္ေျမကို အလုခံရတာ သည္းခံပါ။ ေဒသအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ မလုပ္နိဳင္ေသးပဲ အေမေက်ာ္ ေဒြးေတာ္လြမ္း ျပီး အျခားနိဳင္ငံက ခိုး၀င္လာသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုေပးၾကပါ။ မိမိအေရးထက္စာရင္ သူတစ္ပါးအေရးကို ေဆာင္ရြက္သူသည္ ျမင့္ျမတ္ ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေဟာတရားေတာ္နွင့္လည္း ညီညြတ္ပါသည္။ သို႕ပါအစၥလာမ္မစ္ နိိိိင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာမဲ့ရက္ကို မုဒိတာပြားေပးၾကပါ။ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ရးအာဏာသံုးၿပီး သားဆက္ျခားတာကို မလုပ္သင့္ပါ။ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ပိုင္စိုးကုန္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ကုလားမ်ား ေမြးနိဳင္သေလာက္ေမြးေရး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္ၾကပါ၊၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဥကၠဌၾကီးမွလည္းေဒသဆုိင္ရာအမိန္႕ကို ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း နိဳင္ငံတစ္ကာမွ ဖိအားေပး ရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေပးပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား ကလည္း ခုိုး၀င္လာသူ မည္သူ႕မကိုမဆို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုေပးၾကပါ။ လူနည္းစု ဘာသာဝင္မ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ဆန္႕က်င္ေပးၾကပါ။ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ား လြယ္လြယ္ကူကုူ၀င္ေရာက္နိဳင္ေရး ကို ေထာက္အကူျပဳနိဳင္ရန္ အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းေတြမ်ားၿပီး အဂတိလိုက္စားေနတာေတြ ကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳေပးၾကပါ။ သေဘာထားၾကီးေပးၾကပါ။ မေလးရွာနိဳင္ငံမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြက သတ္ျဖတ္ေနတာေတြ ဟာ သေဗသတၱာကမၼသကာ ဆိုၿပီး ဥေပကၡာ ျဖင့္ ေနထုိင္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။ ကိုဧည့္သည္

Saturday, June 1, 2013

ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္လမ္းျပေဆာင္မည့္ ဓါတ္ရွင္ မင္းသားေက်ာ္သူ

MAKE MONEY: ဓါတ္ရွင္ မင္းသားေက်ာ္သူ နွင့္ ျပည္သူလူထု ခ်မ္းသာျ...: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရ...

MAKE MONEY: ဓါတ္ရွင္ မင္းသားေက်ာ္သူ နွင့္ ျပည္သူလူထု ခ်မ္းသာျ...

MAKE MONEY: ဓါတ္ရွင္ မင္းသားေက်ာ္သူ နွင့္ ျပည္သူလူထု ခ်မ္းသာျ...: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရ...

MAKE MONEY: ဓါတ္ရွင္ မင္းသားေက်ာ္သူ နွင့္ ျပည္သူလူထု ခ်မ္းသာျ...

MAKE MONEY: ဓါတ္ရွင္ မင္းသားေက်ာ္သူ နွင့္ ျပည္သူလူထု ခ်မ္းသာျ...: လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရ...

ကိုေက်ာ္သူကုိ ေထာက္ခံပါ။

လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ မိုးေရာက္ၿပီ။ မိုးတြင္းမို႕ မိုးရြာသည္မွာမဆန္းပါေခ်။ ဆန္းသည္က တစ္ျခားမဟုတ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေသာ နိဳင္ငံမ်ားတြင္ မိုးရြာၿပီး ေနာက္ ဆယ္မိနစ္ခန္႕အၾကာ မိုးေရတို႕သည္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ကား သည္လိုမဟုတ္ပါေခ်၊ မိုးရြာၿပီးေနာက္ ဆယ္မိနစ္အၾကာတြင္ လမ္းမ်ားသည္ ျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ့ရွိသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ အေၾကာင္းဘယ္သို႕ ရွိသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ ကြာျခားရပါသနည္း။ လမ္းေဘး ၀ဲယာႏွစ္ဘက္ရွိ ေရေျမာင္းတို႕တြင္ အမိွဳက္မ်ား ပိတ္ဆို႕ေသာေၾကာင့္ပါေပ.။ ျပည္သူလူထုကား အမိွဳက္ေကာက္ရမည္ကိုမသိ။ အမွိဳက္ကို စည္းကမ္းတက် စြန္႕ရမည္ကိုလည္းမသိပါေခ်၊ စည္ပင္သာယာကလည္း အမိွဳက္ေကာက္သည့္အေရးထက္ ေငြေကာက္ခံသည္အေရးကို ပို၍ အာရံုစိုက္သည္။ အမွိဳက္ေကာက္ရန္တာ၀န္ယူထားေသာ စည္ပင္သာယာက လက္ေရွာင္ေနေလသည္။ ပိုက္ဆံေပးလွ်င္ေတာ့ အမွိဳက္လာသိမ္းသည္။ မေပးလွ်င္ လံုး၀ မလာ။ ပိုက္ဆံေပးတာေတာင္ နပ္မွန္ေအာင္ အမိွဳက္မသိမ္းေခ်။ လူတို႕ လႊင့္ပစ္ေသာ အမိွဳက္တို႕ ၏ ေနာက္ဆံုးဌာေနသည္ လမ္းေဘးေရေျမာင္းပင္တည္း။ မိုးေရသည္ အမွိဳက္မ်ားပိတ္ဆို႕ေနျခင္းေၾကာင့္ စီးဆင္းမူမရွိေတာ့။ သို႕ေၾကာင့္ပင္ မိုးရြာၿပီးေနာက္ ေရတင္ေနသျဖင့္ လမ္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ နိဳင္ငံျဖစ္ခဲ့ေလသည္. ။ ဓါတ္ရွင္မင္းသား ကိုေက်ာ္သူ မင္းသား ကိုေက်ာ္သူ ႏွင့္ အဖြဲ႕က အမွဳိက္ေကာက္လိုသည္။ စည္ပင္သာယာက တားဆီးသည္။ အဘယ္သုိ႕ပါနည္း။ နားမလည္နိဳင္ျဖစ္ရပါေတာ့သည္။အမွိဳက္ေကာက္ခြင့္ေပးလွ်င္ ေနာက္ေလးလအတြက္ စကၤာပူနိဳင္ငံကဲ့သို႕ ျဖစ္ရမည္ဟု မင္းသားက ဆိုသည္။ ကိုေက်ာ္သူအဆိုကို ေထာက္ခံသည္။ ျဖစ္နိဳင္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာနိဳင္ငံ ၊ ခ်မ္းသာေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ကို စည္ပင္သာယာက သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ၄င္း၏ ဂုဏ္သေရ ညိဳးႏြမ္းမွာစိုးသည့္အတြက္ မလိုလားပါေခ်။ မိမိအဖြဲ ႕ အက်ိဳးစီးပြားထက္ နိဳင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္ရေပမည္။ ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ယခုတြင္မူ ထိုသို႕မဟုတ္ပါေခ်။ အရင္းေသေငြ လြန္ခဲေသာ့ေလးငါးရက္ခန္႕က ရြာေသာမိုးသည္ လမ္းေဘးေရဆင္းေျမာင္းထဲသို႕မဆင္း ။ အိမ္သို႕ ျဖတ္ဆင္းသည္။ အဆိုပါေရကို တားရ၏။ကာကြယ္ရ၏။ ထိုေၾကာင့္ ေငြငါးသိန္းခန္႕ အလဟႆ ကုန္သြားသည္။ ရင္းနွီးျမွတ္နွံခြင္ရလွ်င္ အဆိုပါငါးသိ္န္းသည္ အနာဂတ္တြင္ သိန္းငါးရာျဖစ္လာနိဳင္သည္။ ရင္းနွီးျမွတ္နွံခြင့္ကိုကားမရပါေခ်။ ေျမၾကီးထဲသို႕ အလဟႆ ထည့္လိုက္ရသည္။ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႏွစ္ကို ငါးသိန္းခန္႕ ကုန္က်သည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာတစ္နိဳင္ငံလံုး ေရ၀င္ေသာ အိမ္မ်ားအားလံုး အတြက္ဆိုလွ်င္ကား ဆိုနိဳင္ဖြယ္ မရွိေတာ့ပါေခ်။ျပည္သူလူထု ၏ ကုုန္က်ေငြကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ၾကပါ ပညာရွင္အေပါင္းတို႕။ သူက ဖို႕လိုက္ ကိုယ္ကဖို႕လိုက္ ေျမဖို႕ ျပိဳင္ပြဲၾကီးက်င္းပေနသည္။ ယခင္နွစ္က ေျခရင္းအိမ္မွ ေရ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေျမကို ျပဳျပင္သည္။ေျမဖို႕ သဲဖို႕ရံုျဖင့္ မၿပီးေသး။ ေရမ၀င္ေအာင္တားဆီးသည္။ သန္႕ရွင္းေအာင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရသည္။ ဘယ္ေလာက္ကုန္သည္မသိ အနည္းဆံုး ငါးသိန္းႏွင့္ ဆယ္သိ္န္းခန္႕ျဖစ္သည္။ ေရသည္နိမ့္ေသာအပိုင္းကို စီဆင္းစျမဲ။ ထိုအတူပင္ သည္ႏွစ္ေတာ့ မိမိအိမ္ဖက္က နိမ့္သြားေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ေရ၀င္သည့္ ဒုကၡကို ခံစားရျပန္သည္။ အျပိဳင္အဆိုင္ေျမဖို႕ၾကရသည္။ ကြန္ကရစ္ျပန္ေလာင္းရသည္။ အရင္းအနွီးမ်ား ေျမထဲသို႕ သျဂိဳလ္ လိုက္ရသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံတနံတလ်ား အားလံုး သည္ပံု ႏွင့္ သည္နည္း။ သည္လိုနွင့္ ျပည္သူလူထု ေခါင္းမေထာင္နိဳင္ေတာ့ေခ်။ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္မွာ အမိွဳက္ေကာက္ေရးနွင့္ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရး။လုပ္ေနရသည္ က အျပိဳင္အဆိုင္ေျမဖို႕ သဲဖို႕ျခင္း။ မယံုမရွိပါနွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုနွစ္က ၀ယ္ခဲ့မိေသာ သံုးေလးငါးေသာင္းခန္႕တန္သည့္ အိမ္ေျမသည္ ယခုအခုအခါ သိန္းေထာင္ခ်ီ၍ တန္ေနေလၿပီ။ ငါးသိန္းဆိုေသာ ပမာဏသည္ ေနာက္ ဆယ္စု နွစ္ တြင္ သိန္းငါးရာခန္႕ျဖစ္မည္မွာမလြဲေသခ်ာပါ၏။မယံုမရွိ မျဖစ္ပါနွင့္ ရင္းနွီးျမွဳတ္နွံမူ၏ တန္ဖိုးသည္ အနာဂတ္တြင္ အလိုလို ေျပာင္းလြဲမည္ တန္ဖိုးတက္မည္မွာ မလြဲ ဧကန္ျဖစ္သတည္း။ ထိုေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းခ်မ္းသာလုိပါသလား အမိွဳက္ေကာက္ပါ၊ နိဳင္ငံေတာ္ခ်မ္းသာခ်င္ပါသလား၊ အမွဳိက္ရွင္းပါ ၊ အမိွဳက္ေကာက္ျခင္း နွင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ဆက္စပ္မူရွိပါသလား၊၊ ရွိပါသည္။ အမိွဳက္မေကာက္သည့္အတြက္ အမိွဳက္မ်ား လမ္းေဘးေျမာင္းထဲ က်ကာ ေရေျမာင္းမ်ား ပိတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမွဳမေကာင္း ေတာ့ေခ်။ ထိုအျပင္ ေရလၽွံသည္။ ေရလွ်ံေတာ့ လမ္းပ်က္ ရံုမွ်မက အိမ္မ်ားအတြင္းေရ၀င္သည္။ ပ်က္သည့္လမ္းကို ခဏခဏ ျပင္ရသျဖင့္ နိဳင္ငံေတာ္က ဘဏာေငြ ကုန္သည္။ အမိွဳက္သိမ္း ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕ရသည္။ အမိွဳက္သိမ္းကားမ်ား ၏ ဓါတ္ဆီဖိုိး၊ ျပင္ဆင္စရိတ္ စသည္တို႕သည္လဲ မနည္းမေနာ။ လူေနအိမ္မ်ား ေရမ၀င္ေအာင္လုပ္ရသည္။ ေငြကုန္သည္ ။ သို႕ပါ၍ ့ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ခ်မ္းသာလိုလွ်င္ နိဳင္ငံေတာ္ခ်မ္းသာလို လွ်င္ မင္းသား ကိုေက်ာ္သူကို ေထာက္ခံပါ၊ နိဳင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိုေက်ာ္သူနွင့္ပူးေပါင္းပါ၊ အမွုိက္ေကာက္ပါ လို႕ ဆိုပါရေစ။ ကိုဧည့္သည္ ၀၉၄၃၀၉၃၅၉၁ Photo ေငြမရလွ်င္ မသိမ္းပါဟု ေျပာလာသူ Photo အိမ္အမွိဳက္ကို မသိမ္းပါတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီး ၊စက္မူဇံု (၃) ဆိုင္းပုဒ္ အနီး ၊ဒဂံုျမိဳသစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္