Tuesday, January 14, 2014

aunglinwaiwai: ဘိုးဘြားအေမြအနွစ္မို႕ ခ်စ္ျမတ္နိဳးသတဲ့ေလ

aunglinwaiwai: ဘိုးဘြားအေမြအနွစ္မို႕ ခ်စ္ျမတ္နိဳးသတဲ့ေလ: (( အဘေႀကြးေက်ာ္သံ )) ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ၿပည္ေထာင္စုကို အဘတို ့ရဲ ့ၿပည္ေထာင္စုကို လဘ္ထိုးလို ့ၿဖင္ ့ေနရာယူခဲ ့့သူေတြ ဘိုးဘြားအေ...

No comments:

Post a Comment